روز دندانپزشک بر یکایک شما عزیزان گرامی باد

بیست و سوم فروردین می آید و می گذرد و از آنجا که در کمتر تقویمی به نام گذاری آن به نام روز دندانپزشک اشاره شده است

روز پزشکانی که هنر خندیدن را بر ما آسان کردند

بازرگانی ایده این روز بزرگ رو به شما معماران سلامتی و لبخند تبریک عرض می نماید

به اشتراک بگذارید ارسال: