بلیچینگ دندانپزشکی

بلیچینگ دندانپزشکی چیست؟

سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده

و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.

برای سفید کردن  دندان به صورت طبیعی، بلیچینگ توصیه می شود.

 برای انجام این کار، تعداد زیادی از محصولات قابل استفاده برای استفاده در منزل نیز وجود دارد.

تکنیک ها شامل نوار های سفید کننده، قلم های سفید کننده، ژل های سفید کننده و سفید کردن دندان های لیزر است.

روش های سفید کننده معمولا از پراکسید هیدروژن یا پراکسید کربامید استفاده می کنند که به پراکسید هیدروژن می رسد.

عوارض جانبی متداول مرتبط با سفید کننده شامل افزایش حساسیت دندان ها و سوزش لثه ها می شود.